ธรรมศึกษา

               
 

@ อ่านข่าว


  ข่าวประจำวัน    ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์           ข่าวสด  
   คมชัดลึก        มติชน 
   ผู้จัดการ         สยามกีฬา  
   สยามรัฐ        ไทยโพสต์
 

 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 40 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1285 คน
12897 คน
262937 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14

                           
 ค้ำโพธิ์ต่อสะพาน      สืบสานบุญอริยะประเพณี
วัดภูเงินวนาราม
 
ตำบลบ้านฝาย        อำเภอน้ำปาด        จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่  ๖ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕

  ขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัท ร่วมปฏิบัติธรรมและ เป็นเจ้าภาพสายบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี   
กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาสสามเดือน ตามแบบอริยะประเพณีโบราณของพระธรรมวินัย  
ในสมัยพุทธกาล โดยพุทธบริษัท ช่วยกันตัดผ้า เย็บผ้า ( เย็บจีวรด้วยมือ ) ย้อมผ้า
ให้เสร็จในวันเดียว  
แล้วทอดถวายพระสงฆ์หมู่ ใหญ่ที่อยู่จำพรรษาสามเดือน ณ.วัดภูเงินวนาราม

------------------------------------------------------
 
ขอบอกบุญมายังญาติมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินสามัคคีประจำปี 
เจ้าภาพกองกฐินไตรจีวร กองละ  ๓,๐๐๐ บาท
----------------------------------------------------------------------------
__ อนุโมทนาบุญ  สายบุญกฐินประจำปี ๒๕๖๕__
 
                            
ประธาน                      

คุณแม่สำอางค์  คงโครัด

------------------------------------------------
สายบุญ

-----------------------------------------------------

กำหนดงาน
 
วันเสาร์ที่   ๕  พฤศจิกายน   พ.ศ ๒๕๖๕

  ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก   เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีกวนข้าวทิพย์ สวดเจริญพุทธมนต์

               พิธีการตัดผ้า เย็บผ้าจีวร ( เย็บจีวรด้วยมือ ) แบบประเพณีโบราณ
 
                                           วันอาทิตย์ที่ ๖  พฤศจิกายน    พ.ศ ๒๕๖๕
  
              พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษัทช่วยกันตัดเย็บจีวร   ฟังธรรมเทศนา
  
              ๐๘.๐๐ น ทำบุญตักบาตร สาธุชนช่วยกันเย็บผ้า ย้อมผ้าจีวร   ฟังธรรม
  
              ๑๔.๐๐  ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี  กองกฐินไตรจีวร
------------------------------------------------- 
   
ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมบารมี สวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม  สร้างความดี บารมีธรรมให้แก่ตน

( วันที่  ๔  -  ๖    พฤศจิกายน    พ.ศ ๒๕๖๕ )
  
สร้างความดีไว้เป็นทุน        ได้ผลบุญเป็นกำไร      มีความสุขใจเป็นรางวัล
  
สุ โข ปุญญัสสะ อุจจะโย   การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
      
พระอธิการ เงิน อกิญจโน
   
ประธานสงฆ์/เจ้าอาวาสวัดภูเงินวนาราม คณะกรรมการ คณะศรัทธา
-------------------------------------
การเดินสู่วัดภูเงิน .ลงรถที่ บ.ข.สหรือสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ต่อรถสายน้ำปาด  ฟากท่า บ้านโคก
                  ลงรถทาง ขึ้นวัด อยู่เลยตัวอำเภอ ๒ ก.ม    ( โทร. ๐๙๕ ๒๙๓๒๙๓๙ )
              

 

วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
.www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :     โทรศัพท์ ๐๙๕ ๒๙๓๒๙๓๙  .