เมนูหลัก

   หลักธรรม

  

รวมภาพกิจกรรมงานกฐินสามัคคีเย็บผ้าจีวรประจำปี
ท่านจักริน  เปลี่ยนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัท
ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรกฐินสามัคคีประจำปีกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่
และจตุปัจจัยสมทบทุนในการสร้างอุโบสถวัดภูเงินวนาราม

                                                           
( ดูรูปขยายคลิกที่ภาพ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      

          copyright ( c )   by   pngoen.com    วัดภูเงินวนาราม   ตำบลบ้านฝาย  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์