เมนูหลัก

               
          เมนูบริการ

               
ดูทีวีออนไลน์ @ อ่านข่าว
   
   ข่าวประจำวัน      ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์              ข่าวสด  
   คมชัดลึก               มติชน 
   ผู้จัดการ              สยามกีฬา  
   สยามรัฐ             ไทยโพสต์
 
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 57 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1297 คน
10318 คน
260358 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-14
 
      
   
    ศีลธรรม         นำสุข        ทุกสมัย            เราเป็นไทย    เพราะมีธรรม  ประจำชาติ
   หากไร้ศีล      ไร้ธรรม      ต่ำอำนาจ          เราทั้งชาติ     จะอยู่ได้         อย่างไรกัน
             
      สังคมมนุษย์จะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นก็ต้องอาศัยหลักยึดเหนี่ยวทางใจจนก่อให้เกิด

      วัฒนธรรมประเพณี ระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตทางสังคม ที่แตกต่างกันตามบุญกรรม
 
      ที่ตนได้สร้างทำ แต่ก็อยู่กันได้อย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมแก่สังคม

      เพิ่มบุญบารมีแก่ผู้ใฝ่ธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยภูเงิน ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด 

      อันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำอำเภอน้ำปาด จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ประจำปี

          ในระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๐   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
    วัตถุประสงค์
      ๑. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ฟังโอวามธรรม  หลักปฏิบัติจากพระมหาเถระ

      ๒. เพื่อให้พระภิกษุได้ชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ และถือปฏิบัติธุดงควัตร
      ๓. เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ได้สวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม 
      ๔. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ฟังพระธรรมเทศนา ศึกษาหลักธรรม
     ๕. เพื่อจรรโลงพระธรรมวินัย วิถีการปฏิบัติ ศีลธรรมในสังคมให้มั่นคงสืบต่อไป
ขอนิมนต์ พระภิกษุร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรม
                   อบรมจิตภาวนา    เพื่อชำระศีล     ชำระจิตให้บริสุทธิ์

ขอเชิญ อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ บวชเนกขัมมบารมี.
เจริญจิตภาวนา ฟังธรรม กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

-------------------------------------------------------------- 
ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์   อาหาร น้ำปานะ พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม
( ทำบุญตักบาตร เวลา ๐๙.๐๐ น.ทุกวัน ตลอดงาน )                      

สร้างความดีไว้เป็นทุน ได้ผลบุญเป็นกำไร มีความสุขใจเป็นรางวัล 
------------------------------
การเดินทาง ลงรถที่ บ.ข.ส.หรือสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ต่อรถสายน้ำปาด - ฟากท่า – บ้านโคก   ลงรถทางขึ้นวัด 

           อยู่เลยตัวอำเภอ ๒ ก.ม (โทร.089 8602660 ) ข้อมูลข่าวสาร : www.pngoen.com : email : akinjano@gmail.com
          -----------------------------------------------------------------------------------------


       พระครูสุมนวีรโสภิต           เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด  ประธาน

พระอาจรย์ เงิน อกิญฺจโน       เจ้าอาวาสวัดภูเงินวนาราม
 
 ( 095-2932939 )          
คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ดำเนินงาน
             
       
 
 


วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
   .
www.pngoen.com  :: Email akinjano@gmail.com   :   pngoen@hotmail.com   โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๐๒๖๖๐   . ๐๘๗ ๒๐๔๕๗๑๖