เมนูบริการ

 

 

      
เสียงธรรม ร่มโพธิ์ธรรมน้ำปาด 
    วัดภูเงินวนาราม   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์


           

  
เข้าพรรษา ใฝ่หาธรรม
 
ร่วมสวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ ทุกวัน
ณ. วัดภูเงินวนาราม อ. น้ำปาด
                 
ฟังธรรมะจากวัดภูเงินวนาราม
อกิญฺจโนภิกขุ
         

      แม้ไม่เป็น     อาทิตย์    สว่างจ้า            แม้ไม่เป็น   จันทรา   คืนฟ้าใส
      แม้เป็นแค่   หิ่งห้อย     ในพงไพร         แต่ หัวใจ    กู่ร้อง      ส่องแสงธรรม

                                                                                        หิ่งห้อยดอยภูเงิน  

 

  

  coopyright   ( c )  by  : pngoen.com      .วัดภูเงินวนาราม   ตำบลบ้านฝาย  อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์