: เสียงธรรมดอยภูเงิน ชุดที่ ๔ . อกิญฺจโนภิกขุ


ฟังธรรมะชุดที่ ๑

ฟังธรรมะชุดที่ ๒

ฟังธรรมะชุดที่ ๓

วินัยปิฎกแบบย่อ

รายการธรรมะ                               คลิกเพื่อฟังธรรม ดาวน์โหลดธรรมะ
   
๐๑. พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี download
๐๒. นิมิตของคนมีบุญและหมดบุญ download
๐๓. เหตุปัจจัยให้เกิดสังคมเทวดา download
๐๔. ทำความดีให้ถึงพร้อม download
๐๕. กาลเวลาของชีวิต download
๐๖. ธรรมะเปรียบฟ้าฝนกับคน download
๐๗. หน้าที่ของคน พ่อแม่ ลูก download
๐๘. สารัตถะของชีวิต download
๐๙. หลักธรรมสร้างสรรค์สังคม download
๑๐. หลักธรรมนำสู่ความเจริญ download
๑๑. บุญกรรมตามแต่ง download
๑๒. ชีวิตกับหน้าที่การงาน download
๑๓. เมล็ดพันธ์แห่งสันติในสังคม download
๑๔. ประพฤติธรรมโดยสุจริต ๒ download
๑๕. ประพฤติธรรมโดยสุจริต ๑ download
๑๖. หน้าที่ของชีวิต download
๑๗. ความโชคดีของคน download
๑๘. คนที่ชื่อว่าโชคดี download
          

 

          เมนูหลัก

               

          เมนูบริการ

               
ดูทีวีออนไลน์ @ อ่านข่าว
   
   ข่าวประจำวัน      ไทยรัฐ   
   เดลี่นิวส์              ข่าวสด  
   คมชัดลึก               มติชน 
   ผู้จัดการ              สยามกีฬา  
   สยามรัฐ             ไทยโพสต์


วัดภูเงินวนาราม  ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์
   .
www.pngoen.com  :: Email .
akinjano@gmail.com   :   .pngoen@hotmail.com   โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๐๒๖๖๐   . ๐๘๗ ๒๐๔๕๗๑๖